โปรแกรมบัญชี

โปรแกรมบัญชี (Accounting Software) สำหรับนักบริหารมืออาชีพรองรับการทำงาน อย่างเป็นระบบแบบครบวงจรครบทั้ง Business Accounting Program

รายละเอียดเพิ่มเติม

โปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์

Customer Relationship mangaement โปรแกรมบริหารลูกค้าสัมพันธ์ เครื่องมือในการรวบรวมและวิเคราะห์ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

โปรแกรมเงินเดือน

โปรแกรมเงินเดือน สำหรับ HR เพื่อการบริหารงานบุคคล และ Pay roll Software ที่มีประสิทธิภาพ ถือเป็นบทบาทที่สำคัญสำหรับทุกองค์กร

รายละเอียดเพิ่มเติม

โปรแกรมขายหน้าร้าน

ปรแกรมขายหน้าร้าน Point of Sale เหมาะสำหรับ ธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง รองรับการ ทำงานทั้งธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ที่มีปริมาณข้อมูลเป็นจำนวนมาก

รายละเอียดเพิ่มเติม