เกี่ยวกับเรา

ชื่อบริษัท บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด (ในเครือ ธนาคารซอฟท์แวร์ ร่วมแรงและแบ่งปัน)
โลโก้
ที่ทำการ 2571/1 ซอฟท์แวร์รีสอร์ท ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Website http://www.prosoftwinspeed.com/
E-mail contact@prosoftwinspeed.com
โทรศัพท์ 0-2402-6117
วัน เวลาทำการ  วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:30 น. – 17:45 น.
จำนวนพนักงาน  150-200 คน
เลขที่ซอฟท์แวร์เฮาส์ 0237
ผู้ถือหุ้นหลัก  คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด 100%
ก่อตั้ง  4 กันยายน พ.ศ. 2538
ทุนจดทะเบียน 15,500,000 บาท
ธุรกิจ พัฒนาและจำหน่ายซอฟท์แวร์ประเภท Enterprise  Software
วิสัยทัศน์ (Vision) ” เป็น Good To Great Company เพื่อก้าวสู่แบรนด์ระดับโลก “
พันธกิจ (Mission) ” ทำให้ชีวิตการทำงานดีขึ้น “