โปรแกรมเงินเดือน

โปรแกรมเงินเดือน

โปรแกรมเงินเดือน Payroll Software บัญชีเงินเดือน HR บริหารงานบุคคล และ ทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาจาก Technology ที่ทันสมัย เพื่อการประมวลผลอย่างรวดเร็ว โปรแกรมเงินเดือน สำหรับ HR เพื่อการบริหารงานบุคคล และ Pay roll Software ที่มีประสิทธิภาพ ถือเป็นบทบาทที่สำคัญสำหรับทุกองค์กร เพราะต้องการ จัดการ ให้ระบบการทำงานประจำวันที่ใช้อยู่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย การใช้โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป และโปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ ยังสามารถใช้ระบบการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายต่างๆ จึงถือเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้องค์กรประสบผลสำเร็จได้  Continue reading

โปรแกรมขายหน้าร้าน

โปรแกรมขายหน้าร้าน

posโปรแกรม POS Software หรือโปรแกรมขายหน้าร้าน Point of Sale เหมาะสำหรับ ธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง รองรับการ ทำงานทั้งธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ที่มีปริมาณข้อมูลเป็นจำนวนมาก เช่น ดิสเคาว์สโตร์, ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น หรือธุรกิจที่มีสาขาจำนวนมาก ช่วยบริหารงานขายหน้าร้านอย่างสะดวกและรวดเร็ว พร้อมแคมเปญ ที่หลากหลาย

 

 

 

Continue reading

โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
โปรแกรมบัญชี สำหรับธุรกิจ SMEs ในราคาที่เหมาะสม เป็น Small Business Accounting Software เพื่อการทำบัญชีได้อย่างละเอียดทุกขั้นตอน ช่วยประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยาก และประหยัดทรัพยากรบุคคล ในการทำงานได้เป็นอย่างดี

 

 

Continue reading

โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่

โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่
โปรแกรมบัญชี (Accounting Software)สำหรับนักบริหารมืออาชีพรองรับการทำงาน อย่างเป็นระบบแบบครบวงจรครบทั้ง Business Accounting Program ตั้งแต่ การเปรียบเทียบราคา การวางแผนและแนะนำการสั่งซื้อ เพื่อควบคุมการซื้อสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

Continue reading