โปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์

โปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์ CRM

Customer Relationship mangaement (CRM)โปรแกรมบริหารลูกค้าสัมพันธ์ เครื่องมือในการรวบรวมและวิเคราะห์ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ทั้งระบบ Sale Force, Marketing Automation และการจัดการองค์ความรู้ เพื่อการบริหารให้ง่ายขึ้น ด้วยความสามารถของ CRM Software ที่ง่ายต่อการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา

 

 Customer Relationship mangaement

Customer Relationship mangaement

โปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์ CRM

โปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์ CRM

โปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์ CRM

โปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์ CRM

โปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์ CRM

โปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์ CRM

โปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์ CRM

Key Benefit CRM

  1. ประโยชน์ต่อพนักงานขาย
  2. ประโยชน์ต่อผู้จัดการฝ่ายขาย
  3. ประโยชน์ต่อผู้จัดการฝ่ายตลาด
  4. ความได้เปรียบภายในองค์กร
  5. ความได้เปรียบทางกลยุทธ์การแข่งขัน

gps_pic0007    gps_pic0008    gps_pic0009

 


menu_11

Posted in โปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์ and tagged , , , , .