โปรแกรมขายหน้าร้าน

โปรแกรมขายหน้าร้าน

posโปรแกรม POS Software หรือโปรแกรมขายหน้าร้าน Point of Sale เหมาะสำหรับ ธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง รองรับการ ทำงานทั้งธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ที่มีปริมาณข้อมูลเป็นจำนวนมาก เช่น ดิสเคาว์สโตร์, ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น หรือธุรกิจที่มีสาขาจำนวนมาก ช่วยบริหารงานขายหน้าร้านอย่างสะดวกและรวดเร็ว พร้อมแคมเปญ ที่หลากหลาย

 

 

 

Continue reading