โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่

โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่
โปรแกรมบัญชี (Accounting Software)สำหรับนักบริหารมืออาชีพรองรับการทำงาน อย่างเป็นระบบแบบครบวงจรครบทั้ง Business Accounting Program ตั้งแต่ การเปรียบเทียบราคา การวางแผนและแนะนำการสั่งซื้อ เพื่อควบคุมการซื้อสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

Continue reading